​اخبار

جلسات آموزشی اولین دوره طرح کارورزی ملی رایان

جلسات آموزشی اولین دوره طرح کارورزی ملی رایان
دوره‌ای 60 ساعته با ارائه آموزشی مدیران ارشد بخش خصوصی و دولتی با هدف آشنایی مخاطبین با اصلی‌ترین نظام مسائل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، موردکاوی پروژه‌های مهم صنعت فناوری اطلاعات در بخش خصوصی و عمومی، در نظر گرفتن دوران گذار برای تمرکز کامل شرکت‌کنندگان طرح و شبکه سازی و راهبری مخاطبین برگزار گردید. در نهایت این دوره نیز یک بوت کمپ 3 روزه با حضور راهبران اصلی طرح …
ادامه مطلب