​اخبار

اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان برگزار شد

اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان برگزار شد
اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان با عنوان «نیروی انسانی متخصص؛ پیشران تحول دیجیتال» که همراه با تشریح ابعاد طرح کارورزی ملی رایان بود، برگزار شد. این نشست با حضور آقایان دکتر میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، حسین میرزاپور عضو هیات مدیره شرکت همراه اول، عباس ابراهیمی معاون سرآمدان بنیاد ملی نخبگان و سیدمرتضی حسنی رئیس کارگروه ارتقا منابع انسانی تحول دیجیتال در سه شنبه ۱۰ …
ادامه مطلب

اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان

اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان
اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان  اولین پیش نشست طرح کارورزی ملی رایان با عنوان «نیروی انسانی متخصص؛ پیشران تحول دیجیتال» که همراه با تشریح ابعاد طرح کارورزی ملی رایان خواهد بود در تاریخ 10 مردادماه برگزار خواهد شد. این نشست با همراهی آقایان دکتر میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، حسین میرزاپور عضو هیات مدیره شرکت همراه اول، عباس ابراهیمی معاون سرآمدان بنیاد ملی نخبگان و سیدمرتضی …
ادامه مطلب